Buwan ng Wikang Pambansa

Filipino Wika ng Karunungan

August 26, 2016
EAC – Mini Auditorium
10:00am  – 12:30pm